Museene i Akershus

Feiring Jernverk er en del av Eidsvoll Museum som ligger under Museene i Akershus (MiA). Museene i Akershus er et konsolidert museum med en samling av 18 museer, 34 besøkssteder og flere kompetansesentere. I dag utgjør MiA med sine 97 ansatte Akershus fylkes største kulturinstitusjon.

Museene i Akershus

Feiring Jernverk – Museene i Akershus