Lysthuset

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Carsten Ankers lysthus på Kristenkollen

Under Jernverkshelga kan du møte venner av av Feiring jernverk i Lysthuset som vil vise deg rundt og fortelle historien om huset. Søndag arrangeres det friluftsgudstjeneste og omvisning med dramatiseringer.

Å realisere en drøm

På Kristenkollen ved Feiring jernverk kan du skue utover Feiring, Mjøsa og store områder av Akershus og Hedmark. Nå har Feiring Jernverks Venner og Eidsvoll kommune i samråd med konservator ved Eidsvoll 1814, gjenreist Carsten Ankers bolig- og representasjonsted ved Feiring jernverk – lokalt kalt Lysthuset.

At utsikten er unik, visste også eieren av Feiring jernverk, Carsten Anker, å sette pris på. Han valgte seg nettopp Aftenshøyden, i dag kalt Lysthuskampen (475 m.o.h.)  da han skulle bygge sitt lysthus.

I brev til sin bror Peter Anker i 1802 beskriver Anker boligen slik:

«Et Lyst-Huus, som en Spærstue, som har den skjønneste Udsikt som maaske er at finde i Norge, da man har Mjøsen for sine Fødder samt hele Hedemarken om trent 8 á 10 Miile i Strækning».

Her oppholdt han seg under sine besøk i Feiring jernverk, og her mottok han sine gjester og forretningsforbindelser. Carsten Anker hadde hele sin yrkeskarriere i København dre han kom i tett kontakt med den danske kongefamilien. Det nære vennskapet som utviklet seg mellom prins Christian Frederik og Carsten Anker, var hovedgrunnen til at nettopp hovedbygningen ved Eidsvoll Værk (Eidsvollsbygningen) ble den sentrale arenaen for grunnlovsforhandlingene våren 1814.

IMG_3185
Carsten Ankers lysthus er gjenreist på Lysthuskampen ved Feiring jernverk. . Åpningen av Lysthuset skjer som en del av det offisielle programmet for Grunnlovsjubileet 2014, den 8.juni 2013. Tømmerkassa stod ferdig i oktober 2012

 

fasadetegning
Opprinnelig tegning av fasaden.

Opprinnelig tomt og tegninger

Huset er bygget på den opprinnelige tomta etter autentiske tegninger. Tømmerkassa i lokalt tømmer stod ferdig i oktober 2012, og arbeidet har pågått gjennom vinteren og våren 2012-2013 fram mot åpningsdagen 8.juni.

Prosjektet, med en kostnadsramme på 4,5 millioner kroner, er finansiert med tilskudd fra Stortinget v/ Kulturdepartementet, Akershus fylkeskommune, Eidsvoll kommune, Totens Sparebank og en formidabel dugnadsinnsats fra Feiring jernverks venner.

christian-frederik
Arveprinsen av Danmark, kronprins Christian Frederik.

 

Prins Christian Frederik på besøk i Feiring jernverk

Carsten Anker og den danske arveprinsen besøkte Feiring jernverk og Lysthuset  8.juni 1813, altså rundt ett år før grunnloven ble til på Eidsvold. Det var på denne reisen arveprinsen ble kjent med Eidsvoll Værk og den som i dag er Eidsvollsbygningen.

Av den grunn kan besøket i Feiring i juni 1813 sees som en del av opptakten til det som skulle skje i 1814.

 

8.juni 2013

Åpningen av Lysthuset markerer starten på Grunnlovsjubileet i Norge. Stortingspresident Dag Terje Andersen vil forestå åpningen, og det vil bli ur-framføring av et vokalverk komponert av Torbjørn Ellingsen og ur-premiere på teaterstykket «Brytningstid» av Kjell-Ola Dahl.

grunnlovsjubileet

Besøke lysthuset

Lysthuset skal:

  • være ei storstue for alle
  • gi tilbud til skoleklasser, foreninger, bedrifter og besøkende
  • benyttes av museene og Eidsvoll 1814 i deres arbeid
  • være en arena for formidling og levendegjøring av vår lokale og nasjonale historie
  • være et sted for opplevelse og sosialt samvær
  • være et sted for ro og ettertanke
  • være et attraktivt turmål