Få et lite innblikk i livet rundt gruvene og jernverket 26. mai klokken 12.00

Søndag 26. mai kan du møte opp ved parkeringa i Dalen klokken 12.00 (følg skilting mot Skreikampen/St. Pauls gruve opp Stubberudvegen i Nord-Feiring).

Lysthuset er også åpent fra 11.00-15.00, og er bare en kort tur unna. Her er det salg av kaffe og bakst.

Forvalteren bodde nede i Jernverket, men hvor bodde arbeiderne? Og hvor bodde arbeidslederen i gruvene, mens de var i drift? Du kan høre mer om dette den 26.5.2024 klokken 12.00.

Gruveplassene ved Limbodal og Sandvikbekken

Arne Limbodal forteller om to av flere boliger for de som arbeidet i gruvene i Skreifjella og etter hvert nede i jernverket. Stigeren, som er tittelen på arbeidslederen i gruvene, bodde i Sandvikbekken. Flere av gårdene var i Eidsvoll Verks eie, og gruvedriften var over en mye lengre periode enn driften nede i Feiring jernverk.

Velkommen til historie og natur, Feiring Jernverks venner.