Årsmøte 2022

Fredag 21. oktober 2022 ble det avholdt årsmøte i Jernverkshelga. Alle som var med i Jernverkshelga 2022 over 16 år var invitert, og til slutt endte opp med 14 oppmøtte utenom daværende styre.

Ordstyrer for kvelden var Nils Einar Berger.

De store avgjørelsene for kvelden var innsetting av nytt styre, samt at det ble bestemt at årsmøte framover skal avholdes i februar måned. Av den grunn vil det bli avholdt et forenkla årsmøte februar 2023, grunnen for dette er å sørge for forenklet drift ved å følge kalenderåret slik at regnskap og tilskudd er lettere å gjennomføre.

Grunnet sjukdom valgte Petter Osbak å trekke seg fra sin rolle som sekretær i styret, i stedet tiltrådte Hedda Svendby inn i rollen! Dette ble var det enstemming enig om under årsmøtet.

Anne Ekornholmen var på valg i år, og nyvalgt styremedlem inn er Arne Saxhaug!

Eva Fagerli var også på valg i år, men ny kasserer er ennå ikke funnet. Eva holder regnskapet til det forenkla årsmøtet, og satser på at det da er kommet inn en kandidat.

Anders Nordahl tar et nytt år som revisor. Ingrid Stefferud Osbak går av i valgkomiteen, men Linda Kristiansen Dokken tar på seg enda et år.

Vi takker for årets oppmøte, og ser fram til et nytt år med jobbing inn mot Jernverkshelga 2023!

Nye styret for Jernverkshelga 2023. F.v.: Njål Kristoffer Brekke, Hedda Svendby, Bård Holtet Aasen, Marit Reegård Lie, Hege Granberg, Arne Saxhaug, Jan Kristen Brodshaug.