Geologiens dag 30. august

St. Pauls Gruve

Feiring Jernverks Venner markerer geologiens dag i St. Pauls Gruve i Feiring 30. august fra kl. 12 – 15! En innholdsrik familiedag med avduking av infoskilt, gruvevandring, foredrag m.m

Alle er velkommen til å delta. Det blir aktiviteter for barn og unge, foredrag, teaterinnslag og avduking av informasjonsskilt.

Det blir foredrag ved Ketil Hokstad, som er steininteressert geofysiker. Han vil holde foredraget:

Metaller fra havet?

Hokstad vil snakke om at gruvedrift er noe vi har holdt på med i Norge siden 1600-tallet. På 1970-tallet fant vi olje i Nordsjøen. Nå tror vi at det kanskje finnes store mengder verdifulle metaller på havbunnen nord for Jan Mayen. Dette er metaller som trengs i det grønne skiftet, og som kan gi nye arbeidsplasser i Norge.

  • Hvor kommer disse metallene fra?
  • Hvordan kan vi finne dem?
  • Klarer vi å få dem opp fra 2500m vanndyp ?
  • Og bør vi i det hele tatt holde på med dette?

Jernverksteateret bidrar med teatertablået «Jerntid» som skildrer hvor dramatisk hverdagen kunne være for gruvearbeiderne og deres familier.

Nytt informasjonsskilt

I forbindelse med arrangementet, vil direktør ved Museene i Akershus (MiA), Cecilie Øien, avduke et informasjonsskilt om gruva. Skiltet vil gi kort orientering om St. Pauls gruve og virksomheten som ble drevet der, samt et 3D-bilde av gruva. Skiltet er laget med hjelp av MiA, Brødrene Nordahl AS, Anleggsdata AS og Leica Geosystems AS.

Gruvevandring

Gruvevandring koster kr. 100,- pr. person. (Medlemmer i Feiring Jernverks Venner kr. 80,-)
Barn og ungdom under 16 år – GRATIS.
Det er kaldt og vått inne i gruva – ha godt skotøy og godt med klær.

Kake- og kaffesalg.
Betaling: VIPPS.

Vegbeskrivelse til St. Pauls gruve

Kjør fv. 33 til Stubberuddalen i Nord-Feiring (ca 7 km nord for Coop Prix Feiring). Følg skilting mot St. Pauls gruve opp Stubberudvegen. Ca 5,5 km på grusveg. Åpen bom. Etter parkering ved Skomakarbakken er det ca 20 minutters gange til St. Pauls gruve. Beregn god tid!

Smittevern

Alle som deltar på arrangementet må registrere seg med navn og telefonnummer ved ankomst. Det vil være plass til maks 10 personer i gruppene på gruvevandringene. Alle må passe på å holde én meters avstand både ute og inne gruva.

Er du syk ber vi deg være hjemme.