Styret sikter fortsatt mot Jernverkshelg 2020!

Styrmøte i april

På grunn av korona-situasjonen er det usikkerhet rundt avviklingen av årets Jernverkshelg, men vi i styret planlegger enn så lenge frem mot en fantastisk helg i verket!

Forbudet mot kultur- og idrettsarrangementer gjelder foreløpig fram til mandag 15. juni. Når det gjelder arrangementer videre framover ventes det ny beskjed om dette senest første uka i mai. Dermed regner vi med å ha en avklaring inn fredag 8. mai.

Inntil da ønsker vi alle god helse og lover vi å gi lyd fra oss så snart vi vet noe mer!