Årsmøte i Feiring Jernverks Venner

Feiring Jernverks Venner avholder årsmøte mandag 27.januar kl 19 på Fløygir.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker skal forslag til nye vedtekter behandles. 

Eventuelt kan medlemmene henvende seg til styret og få tilsendt forslaget til nye vedtekter.

Andre saker som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes styret innen 19.januar.

 E-post til styret: feiringjernverksvenner@gmail.com

Alle medlemmer ønskes vel møtt til årsmøte!

Hilsen styret