Nytt styre!

Deler av styret: Erik Hoel Skjønhaug, Anne Olsby, Hanne Jevnaker (leder), Øivind Sandbu, Nina G. Stefferud, Ida Søberg Berger og Henrik Aasen

Nytt styre!

Jernverkshelga 2017 ble, tradisjon tro, avsluttet med evaluering og årsmøte. Her ble det også valgt nytt styre!

Styret for Jernverkshelga i Feiring

Leder: Hanne Jevnaker

Kasserer: Ida Søberg Berger

Sekretær: Nina G. Stefferud

Styremedlemmer: Kjersti Sæteråsen, Erik Hoel Skjønhaug, Anne Olsby, Marit Reegård Lie

Vara: Henrik Aasen, Øivind Sandbu, Hege Granberg