Kurs i tørrmuring i Feiring jernverk

Forvalterbolig

Er du interessert i å lære tørrmuring? Feiring Jernverks Venner setter nå igang et restaureringsprosjekt i jernverket der mange av murene trenger reparasjon. Murene er de som vitner om fordums aktivitet og utgjør kulturminnet vi gleder oss over i dag. Venneforeningen har fått penger fra Sparebankstiftelsen og fra Akershus fylkesmuseum til arbeidet og har leid inn et firma som nå i september foretar reparasjonene. Til glede og nytte for kulturminnet og deg inviterer vi til deltakelse i utvalgte deler av prosjektet. Fredag 28.august er det uttak av egnet stein under ledelse av murerfirmaet Åsgard Marthinsen & Miller. De neste 2 kursdagene avtales med deltakere etterhvert og knyttes til spesifikke deler av restaureringen. Kurset er GRATIS mot at du hjelper til i arbeidet på kursdagene. Meld deg på til Marit Sveen (til.marit@gmail.com / 92219973) innen 22. august.