1 042 besøkte «Menn av malm, jenter av jern»

Årets jernverkshelg ble en kjempesuksess med ny publikumsrekord. I alt var det 1 042 besøkende på de tre forestillingene av «Menn av malm, jenter av jern». Det var godt besøk også på andre tilbud og aktiviteter under helga.

1 042 besøkende

Vi gikk først ut med tallet 1 018 besøkende på forestillingene, men en siste telling og oppsummering viser at det totale publikumstallet var 1042. Fordelt på dagene var det 293 på fredag, 400 på lørdag og 349 på søndag. 293 besøkende på fredag var også ny pemiererekord. Den forrige premiererekorden ble satt i fjor med 289 besøkende. 417 publikummere kom via Atthaldsdammen, og 625 via Eftasmyra.

Her er hele ensemblet med musikere, regissør og forfatter etter årets siste forestilling.
Her er hele ensemblet med musikere, regissør og forfatter etter årets siste forestilling.

Over 100 på gruvevandring

Ved gruvevandringen i St. Paulsgruve lørdag og søndag var det i alt 90 betalende pluss 10-20 unger. I Lysthuset var det 35-40 til stede både ved foredrag lørdag og friluftsgudstjeneste og møte med Carsten Anker søndag. Publikum møter tidlig til teaterforestillingene, så lørdag var det omkring 125 som fikk med seg sangkonsert ved Karoline Gullberg, mens tilsvarende tall søndag var 140.

Vi takker

Vi i styret i Jernverkshelga er veldig godt fornøyd med årets arrangement. Først og fremst vil vi takke publikum som strømmer til fra nær og fjern. Vi er veldig glad for at at så mange vil se jenverkspillet og delta på de andre tilbudene våre. Vi vil også takke for det gode samarbeidet med vår medarrangør, Feiring Jernverks Venner. Og vi retter en stor takk til alle skuespillere, musikere, regissør, billettører, parkeringsvakter, mange andre frivillige, grunneiere og sponsorer for viktige bidrag til spelet og arrangementet. Og 30. juli – 1. august 2016 er det ny jernverkshelg.

Les også:

Ny publikumsrekord for Jernverkshelga (feiring.info)