Årsmøte i Jernverkshelga i Feiring

Årsmøte i Jernverkshelga i Feiring avholdes søndag 3. august ca. kl. 19:00-19:20 på Vallhall, Feiring. 

Saksliste som følger:

1. Velkommen

2. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen

3. Årsmelding

4. Årsregnskap

5. Arbeidsprogram

6. Eventuelle innkomne forslag

7. Valg

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende tre dager før årsmøtet. Forslag sendes christerhd@gmail.com innen torsdag 31. juli. 

 

Vel møtt!

 

Årsmøtet er også kunngjort via e-post til de aktuelle deltagere.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Jernverkshelga i Feiring