Venneforeningen

fjv_dugnad

Feiring jernverks venner, eller «Venneforeningen», ble etablert i 2003. Foreningen bidrar med istandsetting og ettersyn av Feiring jernverk, og jobber også med å spre kunnskap om Feiring jernverk og øke interessen for verksområdet. Venneforeningen har satt i stand St.Pauls gruve og vært drivkraften i gjenreisningen av Carsten Ankers representasjonsbolig på Kristenkollen, det såkalte Lysthuset.

LEDER: Ranveig Finsen

KONTAKT: feiringjernverksvenner@gmail.com / Tlf.97 52 23 15

Mål

Feiring Jernverks Venner har som mål å bidra til å skape et åpent og levende jernverksmuseum.

Arbeidsoppgaver

Dette mål søker en å nå gjennom:

  • å gi bistand av ulike slag i forbindelse med istandsetting og utvikling av museums¬anlegget og av områder med direkte eller nær tilknytning til jernverket.
  • å sikre gjenstander som kan belyse drifta og forholdene ved jernverket.
  • å tilrettelegge tilgjengelighet og informasjon
  • å være med som medarrangør av jernverksdager og bistå ved andre tilstelninger og tiltak som museet ønsker å gjennomføre.
  • å samarbeide med lag og foreninger som gjennom å legge deler av sin virksomhet til jernverket medvirke til å skape et levende museum.
  • å arbeide for at museumsområdet vernes mot inngrep som vil forringe det historiske minnesmerke.

Under Jernverkshelga møter du representanter for venneforeningen ved Lysthuset, St.Pauls gruve og i jernverket.

OMVISNINGER

Om du ønsker utflukt med orientering i Lysthuset, vandring med guide i verksområdet eller omvisning i gruva ta kontakt med på e-post, feiringjernverksvenner@gmail.com, eller telefon, 97 52 23 15.

Bli medlem

Ønsker du å bli medlem i venneforeningen, send e-post til feiringjernverksvenner@gmail.com. Oppgi navn, adresse, e-postadresse og hvilket medlemskap du ønsker.

  • Medlemskapet koster kr 250,- for familiemedlemskap og kr 150,- for enkeltmedlemskap.
  • Medlemskapet kan betales ved å benytte kontonummer: 2050.04.22743 eller Vipps: 88991 («Medlemspak for FJV»)
  • Det er viktig å notere hvilken type medlemskap innbetalinga gjelder for og hvem som betaler (navn, adresse og epost).