Venneforeningen

fjv_dugnad

Feiring jernverks venner, eller «Venneforeningen», ble etablert i 2003. Foreningen bidrar med istandsetting og ettersyn av Feiring jernverk, og jobber også med å spre kunnskap om Feiring jernverk og øke interessen for verksområdet. Venneforeningen har satt i stand St.Pauls gruve og vært drivkraften i gjenreisningen av Carsten Ankers representasjonsbolig på Kristenkollen, det såkalte Lysthuset.

Mål

Feiring Jernverks Venner har som mål å bidra til å skape et åpent og levende jernverksmuseum.

Arbeidsoppgaver

Dette mål søker en å nå gjennom:

  • å gi bistand av ulike slag i forbindelse med istandsetting og utvikling av museums¬anlegget og av områder med direkte eller nær tilknytning til jernverket.
  • å sikre gjenstander som kan belyse drifta og forholdene ved jernverket.
  • å tilrettelegge tilgjengelighet og informasjon
  • å være med som medarrangør av jernverksdager og bistå ved andre tilstelninger og tiltak som museet ønsker å gjennomføre.
  • å samarbeide med lag og foreninger som gjennom å legge deler av sin virksomhet til jernverket medvirke til å skape et levende museum.
  • å arbeide for at museumsområdet vernes mot inngrep som vil forringe det historiske minnesmerke.

Under Jernverkshelga møter du representanter for venneforeningen ved Lysthuset, St.Pauls gruve og i jernverket.

AKTIVITETSPLAN 2015

Søndag 22.mars 1100 – 1500: Åpent lysthus med salg av kaffe og solbærtoddy

Torsdag  9. april kl 1900: Vårmøte på Fløygir. Tema: Pilgrimsleden gjennom Eidsvoll. Et samarbeid mellom FJV og Eidsvoll historielag

Søndag 28.juni: Tur til Gausdal og Espedalen

31.juli – 2. august: Jernverkshelg. «Menn av malm, jenter av jern» spilles alle dager i Feiring jernverk. Arr. også på Lysthuset og i St. Pauls gruve. Detaljert annonse se www.jernverket.info og lokalavisa for dagene før.

Søndag 13. september 1100-1500: Geologiens dag i St. Pauls gruve. Omvisninger og foredrag. Aktiviteter for barn.

Søndag 15. november 1100-1400:    Markering av Carsten Ankers fødselsdag.

OMVISNINGER

Om du ønsker utflukt med orientering i Lysthuset, vandring med guide i verksområdet eller omvisning i gruva ta kontakt med leder. <til.marit@gmail.com > eller 92219973.

 

Styret i Feiring jernverks venner 2015

LEDER: MARIT BRODSHAUG SVEEN «til.marit@gmail.com»

NESTLEDER: JORUNN HELENE ØSTEBØ MATHIESEN,  jorunn.mathiesen@mev.no

STYREMEDLEM: ASBJØRN NERBØ «asbj-ner@online.no»

STYREMEDLEM: BERIT SAXHAUG, lsaxhaug@online.no

STYREMEDLEM: TRYGVE WENGER «trygve@wenger.no»

STYREMEDLEM: KÅRE LIMBODAL «klimbodal@gmail.com»

STYREMEDLEM: LARS SKAANSAR «lars_skaansar@hotmail.com»

VARAMEDLEM: AINA HAARBERG, ainahaa1@start.no

 

Medlemskap

Enkeltmedlemskap: kr. 100,-

Familie 150 kr,-

Henvendelse om medlemskap: Kasserer Trygve Wenger, trygve@wenger.no

Andre henvendelser: Leder Marit Brodshaug Sveen, telefon 922 19 973

Marit
Leder av Feiring jernverks venner, Marit Brodshaug Sveen.