Currently browsing category

Jernverkshelga, Page 2

Klargjøring av verksområdet

For å klargjøre jernverksområdet for jernverkshelga trengs mange hender og gode redskaper! Gras må slås, lauvskau må ryddes og sauemøkk må fjernes …

Takk for i år!

Den 14. jernverkshelga er historie, og vi kan se tilbake på tre fantastiske dager i Feiring jernverk. Rundt 1000 små og store …